Ing. Pavol Puťora - súkromný podnikateľ - ENRON - TELEXIM